Formare

Am absolvit în anul 1997 Secţia de Psihologie a Facultăţii de Sociologie, Psihologie, Pedagogie din cadrul Universităţii Bucureşti, iar în anul 1991, Facultatea de Cibernetică – Academia de Studii Economice-Bucureşti.

Începând cu anul 1995 am acumulat un număr de peste 2 500 de ore de formare (teoretică, analiză personală, supervizare individuală şi de grup) în cadrul următoarelor specializări:

list-icon 1995–2000 Analiză personală de formare de tip psihoterapie psihanalitică efectuată cu psihanalist Vera Şandor (300 şedinţe)
list-icon 1997-1998 Psihoterapie experienţială (formare în cadrul unui grup de dezvoltare personală)
list-icon 2001–2007 Analiză personală de formare de tip psihanaliză efectuată cu psihanalist Eugen Papadima (700 şedinţe)
list-icon 2003-2007 Curs de formare în Psihoterapie şi consiliere psihanalitică pentru adulţi, în cadrul FROPP – Fundaţia Româno-Olandeză pentru Psihoterapie Psihanalitică (formare teoretică, prezentări de cazuri, supervizare) – 600 ore
list-icon 2005-2009 Curs de formare în Psihanaliza copilului şi adolescentului, în cadrul Fundaţiei Generaţia (formare teoretică, prezentări de cazuri, supervizare) – 600 ore
list-icon 2008-2009 Curs de Play Therapy (terapie prin joc în lucrul cu copiii) – Asociaţia Play Therapy România

Publicaţii în domeniul psihoterapiei şi în domeniul educaţional;

Participarea la numeroase şcoli de vară, simpozioane, conferinţe, congrese în domeniile consilierii şcolare, psihoterapiei, psihanalizei, psihiatriei;

Prezentarea lucrării “Optimizarea stimei de sine la adolescenţi prin utilizarea consilierii de grup” la Simpozionul Naţional “Strategii de intervenţie în consilierea şcolară“, Bucureşti – 2009;