Evaluare psihologica

Evaluarea psihologică permite cunoaşterea personalităţii atât în ansamblul său cât şi pe diferite dimensiuni ale acesteia. Ea se realizează în cadrul unui cabinet psihologic şi se poate adresa oricărui nivel de vârstă – adult, adolescent, copil; în acest demers de investigare se utilizează instrumente specifice psihologiei: interviul clinic, chestionare, teste psihologice etc.

Ea poate fi realizată de către psihologul şcolar în cazul copiiilor şi adolescenţilor şi de către psihologul clinician în cazul adulţilor.

Evaluarea psihologică permite identificarea nivelului de dezvoltare şi al unor disfuncţii existente la nivelul unor capacităţi psihice, identificarea unor tulburări psihice care pot fi remediate prin psihoterapie sau prin intervenţie psihiatrică – medicaţie – precum şi sesizarea aspectelor pozitive existente la nivelul personalităţii, care se pot constitui ca „puncte forte” în activitatea de zi cu zi a persoanei.

Cui serveşte evaluarea psihologică?

  • propriei persoane pentru o mai bună autocunoaştere;
  • părinţilor pentru a-şi înţelege mai bine copiii şi a se adapta nevoilor acestora;
  • cadrelor didactice (educatoare, învăţătoare, profesori) pentru a-şi cunoaște mai bine elevii şi a elabora metode personalizate în lucrul cu aceştia;
  • psihologului pentru a lua decizia începerii unei intervenţii terapeutice de tip consiliere, psihoterapie, recomandare psihiatrică.

La ce se referă evaluarea psihologică?

  • evaluarea dezvoltării psihologice – dezvoltare cognitivă, teste de inteligenţă – coeficient de inteligenţă, memorie, atenţie, aptitudini verbale, aptitudini numerice, aptitudini spaţiale, rapiditatea în reacţii, nivel de dezvoltare afectivă, capacitate organizatorică, capacitate decizională;
  • evaluarea personalităţii – extraversie, sociabilitate, stimă de sine, imagine de sine, autonomie, stabilitate emoţională, anxietate, impulsivitate, agresivitate;
  • evaluare comportamentală;
  • evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice.