Consiliere psihologică

Consilierea psihologică este tipul de intervenţie psihologică prin care o persoană poate beneficia de autocunoaştere, dezvoltare personală, optimizare comportamentală. O persoană poate apela la consiliere psihologică în anumite situaţii de criză sau în momentul luării unor decizii importante. Aceasta se focalizează mai mult asupra unor aspecte din viaţa prezentă a persoanei luându-se în seamă într-o măsură mai mică evenimente din trecutul acesteia.

Consilierea psihologică este practicată de psihologi, în urma certificării acestora de catre Colegiul Psihologilor, pe baza parcurgerii unor stagii de formare în domeniul consilierii.

Tipuri de consiliere:

  • Consiliere pentru adulţi
  • Consiliere de cuplu
  • Consiliere pentru adolescenţi
  • Consiliere pentru copii
Motive posibile ale solicitărilor:

Adulţi care trec prin perioade dificile – stimă de sine redusă, teama de a lua decizii, probleme de adaptare la locul de muncă, divorţ etc.;Cupluri aflate în situaţii de criză – dificultăţi în comunicare, infidelitate etc;Părinţi care simt că au pierdut legătura cu copiii lor;Adolescenţi care manifestă comportamente dezadaptative: dificultăţi în a-şi face prieteni, de a se integra, de a lua decizii în privinţa carierei;Copii care manifestă comportamente dezadaptative: inadaptare la grădiniţă, şcoală, probleme de relaţionare cu educatoarea, învăţătoarea, profesorii, colegii etc.